Jump to Navigation

Dárce měsíce října

Kategorie:
Cenda-darce.jpg

Dalším dárcem, jehož krev byla použita pro transfúzi nemocnému pacientovi, je kocour Čenda. Čenda daroval krev svému kamarádovi z domácnosti Plamčovi. Plamča onemocněl lymfomem sleziny a kostní dřeně, což vedlo k útlumu krvetvorby a závažné anemii. V současné době čekáme na výsledek testu na FeLV, což je kočičí virové onemocnění, které může podobné patologické stavy způsobovat. Plamčovi se sice po transfúzi výrazně ulevilo, nicméně po několika dnech v důsledku dalšího rozvoje onemocnění zemřel.
Specifika kočičích transfúzí - u koček nelze odebrat tolik krve jako u psů, krev se odebírá z jugulární žíly na krku do stříkaček obsahujících protisrážlivé činidlo. Čenda daroval 45 ml krve. Dárce je zapotřebí sedovat, neboť v bdělém stavu je nereálné u většiny koček požadované množství krve odebrat. Sedace nám to umožní a je to pro samotného dárce i bezpečnější. U koček je větší antigenní rozdílnost krevních skupin než u psů, před transfúzí by se měla krev vždy testovat, zda nehrozí riziko alergické reakce. V tomto případě proběhlo vše hladce, nicméně opět jsme narazili na limity, které naše práce obnáší. V řadě případů jsme totiž schopni patologický stav přibrzdit či ovlivnit, podpořit pacienta, zlepšit jeho kvalitu života, ale někdy není v možnostech soudobých znalostí pacienta vyléčit. Toto stále řadě lidí nedochází, někteří považují lékaře za ty, kteří zachraňují životy, rvou pacienty smrti ze spárů, mají k dispozici prostředky, které mohou všechny nemoci vyléčit. Ale tak tomu není. A i řada lékařů dojde někdy na základě epistemické arogance k závěru, že jejich vědomosti jsou již natolik obsáhlé, že je v medicínské praxi nemůže již déle nic překvapit. Opakovaně se však přesvědčujeme, že naše poznání je velmi omezené a k léčbě je proto zapotřebí přistupovat s maximální pokorou a vědomím, že všemocná je matka příroda a my jsme jen drobní pomocníčci.