Jump to Navigation

Týna, Bára a Norik- výhřez meziobratlové ploténky u jezevčíků

Kategorie:
28122012610.jpg
ID000692_2012-12-28.jpg
tyna_2013.JPG

Výhřez meziobratlové ploténky patří mezi poměrně časté onemocnění u jezevčíků. Jeho následky mohou být v řadě případů velmi vážné, pokud není vhodně ošetřen, může vést k trvalé invaliditě a v důsledku toho často i k eutanázii pacienta. Na obrázcích prezentujeme myelogram pacientky Báry, na kterém je velmi zřetelně vidět místo komprese míchy vyhřezlou ploténkou (místo, kde je sloupec kontrastu odtlačen nahoru a v tomto případě i dolů), dále snímek z chirurgického zákroku téže pacientky, kde je patrné odstraňování materiálu vyhřezlé ploténky a pozdrav od Týny z Plzně, která je již 2 roky po zákroku a užívá si radostného pohybu. Týna i Bára jsou tedy již zase v pořádku. Existují však i smutné případy- např. pacient Norik, který se k nám nedávno dostal až po 3 dnech od chvíle, kdy ochrnul a ztratil hlubokou citlivost. V takovém případě již většinou nejsme schopni pomoci. Norik je sice naživu, majitelé se o něj velmi pěkně starají, nicméně mícha je natolik poškozená, že návrat k chůzi již velmi pravděpodobně nebude možný a Norik bude muset využívat invalidní vozík pro psy. Cílem u tohoto problému je tedy co nejrychlejší posouzení klinického stavu, volba vhdoného řešení a co nejrychlejší chirurgické odstranění vyhřezlé ploténky.