Jump to Navigation

Cukrovka - diabetes mellitus

Kategorie:

Diabetes mellitus – cukrovka

Co je to cukrovka
Při tomto onemocnění organismus buď trpí nedostatkem insulinu nebo je na insulin rezistentní (nedokáže jej dostatečně využít). Díky tomu nemůže být cukr (glukóza) transportován do buněk těla a tento cukr se hromadí v krvi, vzniká hyperglykémie. Nadbytečný cukr poškozuje jednotlivé orgány a narušuje vnitřní rovnováhu těla (homeostázu). Navíc tělo, které nedokáže využít cukr, musí získávat energii jiným způsobem (zejména z tuků), tím se však v organismu hromadí velké množství odpadních látek.
Cukrovka je časté hormonální onemocnění u psa. Je zde určitá plemenná predispozice (pudl, jezevčík, německý ovčák), ale mohou onemocnět psi nebo častěji feny jakéhokoli plemene většinou středního nebo vyššího věku.
Mezi nejčastější příčiny vzniku cukrovky patří:
1. Onemocnění orgánu produkujícího insulin – slinivky břišní, nejčastěji z důvodu autoimunitní reakce (vlastní imunitní systém zničí buňky produkující insulin) nebo z důvodu zánětů a nádorů tkáně slinivky.
2. Rezistence tkání na insulin (hormonu je dostatek, ale cílové tkáně na něj nereagují). To se děje zejména při nadprodukci některých jiných hormonů (například v době hárání), po podání určitých léků (kortikoidů, léků na potlačení říje nebo vyvolávajících abort) nebo při obezitě.

Jak se toto onemocnění projevuje
Příznaky se většinou rozvíjejí pozvolna, na počátku lze zaznamenat především zvýšený příjem tekutin a častější močení. I přesto, že zvířata přijímají potravu, postupně hubnou. V pozdějším stádiu onemocnění se mohou rozvinout onemocnění kůže nebo močových cest, zvíře může být unavené, vyhledávat chladná místa nebo obtížněji dýchat. Pokud se příznaky cukrovky dlouhodobě přehlíží, může se rozvinout konečné stadium charakterizované postupující slepotou, zvracením, nechutenstvím, vyhublostí, apatií, dehydratací a šokem.

Jak cukrovku diagnostikovat
Rozpoznání této choroby se opírá o informace od majitele (nekastrovaná fena, aplikace výše zmíněných léků,..), příznaky, kterými pes trpí, zejména nadměrným pitím a močením, a o laboratorní vyšetření. To spočívá zejména ve stanovení krevních cukrů (glukózy, případně fruktosaminu), případně průkazu cukru v moči.

Jak cukrovku léčit
Jestliže se jedná o fenu, je nezbytné po stabilizaci pacienta přikročit ke kastraci (odstranění vaječníků, případně i dělohy). V naprosté většině případů totiž cukrovku způsobuje disbalance pohlavních hormonů, které zapříčiní rezistenci těla na insulin. Dokud není zvíře vykastrované, je pro nás téměř nemožné vybalancovat správnou dávku insulinu.
Pokud zvíře přijde v pokročilém stádiu cukrovky, je často nutná hospitalizace, kanylace (slouží k podávání léků a tekutin přímo do žíly) a infuzní terapie. Infuzní terapií dosáhneme nejen zavodnění, ale můžeme nitrožilně podat i výživu a upravit vnitřní prostředí pacienta do fyziologického stavu. Jakmile je pacient stabilizovaný, sám přijímá potravu, nezvrací a jeho zdravotní stav se zlepšuje, může být propuštěn do domácí péče.
Následná doživotní léčba spočívá v dietě a podkožní aplikaci insulinu. Bez této terapie bude váš pejsek rychle chřadnout a nevyhnutelně ho čeká brzký úhyn.

Management diabetického pacienta

Krmení
2 x denně, nejlépe speciálně navrženým vyváženým komerčně vyráběným krmivem:
Eukanuba Weight/Diabetic control, Hills W/D, Royal Canine diabetic
V ideálním případě by pes měl dostat první dávku jídla ráno a druhou dávku za 7,5 hodiny. Pokud by váš pes v podvečerních hodinách trpěl hypoglykemií, lze přidat ještě malou dávku jídla v podvečer.
Existují i recepty pro domácí stravu. Z naší zkušenosti je však při této dietě velmi obtížné stabilizovat hladinu cukru v krvi.
Podávání pamlsků (piškoty, pamlsky ze zverimexu) může výrazně zhoršit průběh onemocnění.
Lze proto objednat pamlsky speciálně vyvinuté pro diabetiky.

Aplikace insulinu
2 x denně po nakrmení.
Insulin je nutno přechovávat v lednici. Je dobré mít insulin do zásoby, aby nedošlo k nečekanému přerušení léčby.
Speciální stříkačky určené pro aplikaci insulinu vám rádi poskytneme na naší klinice. Jednu stříkačku lze použít až na 4 aplikace.
Insulin se aplikuje podkožně. Před použítím je nutné lahvičku řádně protřepat. Je zapotřebí dvěma prsty nadzvednout kůži a do vzniklého záhybu vpíchnout jehlu – téměř rovnoběžně s tělem psa. Místa aplikace na těle psa je nutné střídat.
Pokud po aplikaci z místa vpichu vyteče roztok insulinu (celá dávka), aplikujte znovu polovinu dávky. Příští aplikace by již měla obsahovat plnou dávku insulinu. Pokud vyteklo jen menší množství, insulin znovu neaplikujte a při příští aplikaci podejte normální množství insulinu.
Pokud pes přijme jen polovinu stanovené porce nebo nepozřel žádnou potravu, aplikujte pouze polovinu dávky insulinu.
Pokud by se pes po nakrmení a aplikaci insulinu vyzvracel, je nutné dodat jiný zdroj cukru, aby nedošlo k hypoglykemii. Proto byste měli mít v lednici 40% cukerný roztok, který psovi aplikujete do tlamy stříkačkou (1-2 ml na kg tělesné váhy). Pokud nemáte cukerný roztok, lze aplikovat například med nebo hroznový cukr.

Kontrola hladiny cukru v moči
Nejdostupnější metodou, jak přibližně určit správné dávkování, je každodenní měření hladiny cukru v moči pomocí papírků (Glukophan), které zakoupíte v lékárně.
První měření by mělo být provedeno před ranní aplikací insulinu a mělo by být na cukr pozitivní!
Jestliže v ranní moči není zaznamenán cukr, může to být známka předávkování. Aplikujte tedy pouze poloviční dávku insulinu a objednejte se na stanovení hladiny cukru z krve.
Naopak pokud vám papírek v průběhu dne hlásí, že v moči je cukr, je nutné navštívit naší kliniku. Zde odebereme krev a změříme přesnou hladinu cukru v krvi. Poté zvýšíme dávkování insulinu.

Kontrola hladiny cukru v krvi
Z počátku je nutné kontrolovat hladinu cukru v krvi velmi často. Pro optimalizaci dávkování insulinu je nejvhodnější stanovení glykemické křivky. Pro tento účel nám vašeho pejska necháte na hospitalizaci na naší klinice a my mu budeme v pravidelných intervalech odebírat krev a stanovovat hladiny cukru. Na základě těchto měření a odezvy organismu vašeho psa na insulin, stanovíme počáteční dávkování insulinu.
V následujících měsících (i když je pes v dobré kondici a nejeví již známky cukrovky) je dobré stanovovat hladinu cukru v krvi alespoň jednou za 14 dní. Pokud je hladina cukru dlouhodobě ustálena ve fyziologickém rozmezí, intervaly odběru krve se mohou prodloužit.

Příznaky nedostatečné dávky insulinu
Pokud je dávka insulinu, kterou podáváte vašemu pejskovi nedostatečná, mohou se objevit tyto příznaky:
Nadměrné pití, častější nebo delší močení, zvýšená chuť k jídlu nebo naopak nechuť k jídlu, zvracení, zákal oční čočky (očí jsou šedé, neprůhledné), nekvalitní srst, trávicí obtíže, nervové příznaky
V takovém případě je zapotřebí stanovit hladinu cukru v krvi a dávkování insulinu upravit.

Příznaky předávkování insulinu
Pokud je dávka insulinu příliš vysoká, omylem jste podali vyšší dávku nebo váš pejsek po aplikaci insulinu vyzvracel jídlo, mohou se objevit tyto příznaky:
Slabost, ztráta orientace, apatie až ztráta vědomí, záškuby končetin nebo těla.
V tomto případě je nezbytně nutné abyste nejprve do tlamy pomocí stříkačky aplikovali 40% cukerný roztok (1-2 ml na kilogram tělesné váhy), případně med nebo hroznový cukr a teprve poté vyhledali pomoc na naší klinice! My následně změříme hladinu cukru v krvi a pokud to bude nutné pejska zakanylujeme a nitrožilní infuzí s cukrem mu upravíme vnitřní rovnováhu v organismu.