Jump to Navigation

Křeček jako domácí mazlíček

Kategorie:
13.jpg

Křeček patří mezi nejčastěji chovaného domácího mazlíčka. Jedná se většinou o křečka syrského, zlatého, křečíka džungarského či jejich variety. Křeček syrský je od přírody agresivnější a často náročnější na ochočení a manipulaci.
Křeček je řazen mezi živočichy vhodné pro děti, pokud jsou zachovány podmínky správné péče o nového kamaráda. Musíme ale dávat pozor, aby dětem nevyskočil z náruče (je to často nadšený skokan) a nezranil se. Patří mezi noční živočichy. Celý den prospí a aktivita nastupuje po setmění, kdy běhá v kolečku, hrabe a hledá cestu k úniku.V případě manipulace během dne bychom měli křečka opatrně probudit a až poté ho brát do rukou. Pokud se lekne, může v rozespalosti kousnout i přesto, že se jedná o ochočeného a neagresivního jedince.
Hluk, vlhko a chlad jsou pro křečka velmi stresující. Pobyt v takovýchto podmínkách může vyústit ve vážné až život ohrožující zdravotní problémy, a to nejčastěji trávicího traktu.
Křečky bychom měli chovat odděleně. Především samci a někdy také samice (hlavně v říji) bývají k ostatním jedincům velmi agresivní a mohou si způsobit vážná až smrtelná poranění.
Křečkovi před jeho příchodem do nového domova vybavíme dostatečně velkou, snadno čistitelnou klec. Jako vhodné obydlí poslouží i prostorné akvárium, ve kterém ale hůře cirkuluje vzduch a hlavně je z hlediska manipulace jistě náročnější v případě, že se o křečka starají děti. Klec vybavíme vhodnou podestýlkou, např. hrubé hobliny, kukuřičná drť, kůra, papír...(křeček ji nesmí požírat a nesmí se o ni zranit), miskou na potravu, napáječkou, prolézačkami, úkryty a běhacím kolečkem. Pozor na okousávání a hlodání plastů. V tom případě raději plastové vybavení nahradíme dřevěným. V kolečku uběhne křeček za noc až 10 km, proto počítejte, že Vás kolečko může při spánku rušit. V každém příp. by měl mít křeček v kleci takové vybavení, které uspokojí jeho pohybové potřeby. Křečka můžete nechat proběhnout i mimo klec, ale pozor na veškeré elektrické kabely, které lákají k překousání.
Pro zdravý vývoj křečka je důležitá vyvážená strava, která by měla obsahovat nejrůznější směsi zrnin, příp. již připravených pelet pro hlodavce s přídavkem malého množství ovoce, zeleniny. Minimální obsah bílkovin ve stravě by měl být 16% a tuků 4-5%. Obsah těchto složek potravy je ale těžké dodržet, protože křečci mají svoje specifické potravinové preference, krmivo přebírají a hlavně si dělají zásoby. Křečci často preferují vysokoenergetická olejnatá semena jako např. slunečnici, která vybírají. Tato nevyvážená strava bývá příčinou obezity a osteoporózy (řídnutí kostí). Proto vybírejte takové směsi, kde slunečnice není v převaze. Piškoty a další sladkosti (oplatky…) mu nenabízejte. Jsou to potraviny pro něj chutné, ale zbytečně energetické a zdraví neprospívající. Pro zpestření jídelníčku může dostat trochu bílého jogurtu, krupicovou kaši či přesnídávku, ale to opravdu zřídka. Na ohryz mu dejte do klece tvrdé pečivo nebo raději větvičky z ovocných stromů.
13a.jpg
Křeček má ve zvyku si dělat zásoby, a to především ve svém příbytku. Pokud si schovává i kousky zeleniny a ovoce, čas od času mu jeho zásoby zkontrolujte, aby se mu nekazily.

Základy anatomie a fyziologie
Křeček patří mezi hlodavce – Rodentia. K hlodání křečkovi slouží 2 řezáky a 6 stoliček jak v horní tak dolní čelisti. Řezáky neustále dorůstají, proto je tak důležitá přítomnost ohryzu v kleci. V případě že Váš jedinec trpí malokluzí, tedy křivým růstem zubů, je nutné pravidelně navštěvovat veterinárního lékaře a tyto zuby upravovat.
Zbarvení, kvalita a délka srsti se liší druh od druhu. Všichni křečci mají 4 prsty na předních a 5 prstů na zadních končetinách a 6-7 mléčných žlaz. Křečci nemají potní žlázy, nejsou tedy schopni se za zvýšeného tepla potit a odvádět tak přebytečné teplo. K částečnému odvodu tepla slouží uši a ocas, ale při zvýšených teplotách velmi rychle dochází k přehřátí.
13b.jpg
Při diagnostice a terapii nemocného jsme dosti omezeni velikostí pacienta, ale i přesto jsme schopni křečka zrentgenovat, provést ultrasonografické vyšetření, mikroskopicky vyšetřit např. seškrab kůže v příp. kožních problémů či cytologicky zhodnotit pod mikroskopem původ rostoucí masy. Při odběru a vyšetření krve jsme také dosti limitovaní, ale i tak můžeme alespoň pár krevních parametrů získat. Samozřejmostí je hospitalizace v příp. akutního problému a nutné intenzívní péče. Při chirurgických zákrocích využíváme výhod inhalační anestezie (vdechování plynů), která nám umožní s výrazně nižším rizikem uspat tyto pacienty.
Křeček, ač pacient malého vzrůstu, může trpět stejně jako ostatní zvířata nebo člověk nejrůznějším spektrem chorob.
13c.jpgMezi vůbec nejčastější problémy řadíme kožní onemocnění, trávicí choroby, problémy s dýchacím systémem, srdcem a nádorová onemocnění.
Úroveň dnešní medicíny nám umožňuje zajistit Vašemu miláčkovi úroveň srovnatelnou s humánní (lidskou) medicínou.
13d.jpg