Jump to Navigation

Obstrukce (ucpání) močové trubice u kocoura – život ohrožující problém

Kategorie:
4.jpg

Ucpaný kocour! Obstruktivní FeLUTD!… tato slova vyřčená personálem veterinární kliniky doprovází urgentní, stresující a život ohrožující problém v kočičí medicíně. FeLUTD (feline lower urinary tract disorders) je obecný termín označující syndrom onemocnění dolních cest močových (močový měchýř, močová trubice) u koček. Ačkoliv příčin může být více, vedou dosti často u kocourů ke stejnému výsledku- obtížnému močení nebo totálnímu ucpání s nemožností se vymočit. Máte-li pocit, že Vaše kočka bolestivě močí, příliš tlačí, často navštěvuje toaletu, vylučuje malé kvantum moči, nebo je moč abnormálně zbarvená, je třeba vyhledat pomoc. Postižené kočky si také častěji olizují genitálie a močí mimo toaletu, preferují přitom hladké, chladné povrchy (dlažba, linoleum).
Problém se vyskytuje v jakémkoliv věku, nejběžněji jsou postiženi kocouři ve středním věku, obézní, s minimem pohybu, obývající pouze byt a přijímající suchou stravu ve formě granulí. Dnes se také často zmiňuje stres jako příčina potíží (konflikt s lidmi v domácnosti, jinou kočkou, a změny v zaběhlé rutině domácnosti).

Jak se problém diagnostikuje?
Projevy jsou tedy obdobné, i když je příčin řada. Infekce močových cest, urolitiáza (močové kameny), nádory močového aparátu i jiná onemocnění mohou postihovat kočičí dolní cesty močové. Protože má FeLUTD mnoho příčin, nebývá vždy jednoduché dospět k diagnóze. Základem je samozřejmě klinické vyšetření a vyšetření moči. Jestliže poté není příčina identifikována, doporučujeme RTG vyšetření, ultrasonografii, vyšetření krve a kultivaci moči. Tato vyšetření však následují až po vyřešení akutní obstrukce a stabilizaci základních životních funkcí pacienta. Pokud je kocour zcela ucpaný, bez odborné pomoci mu zbývá 36 hodin života!!! Již po 24 hodinách může dojít k vážnému poškození ledvin.

Jaké jsou tedy nejběžnější příčiny FeLUTD?
1.Felinní idiopatická cystitida
4a.jpg
Felinní idiopatická cystitida (FIC), zvaná také intersticiální cystitida, je nejčastější příčinou FeLUTD. Tuto diagnózu můžeme vyslovit, pokud jsme konvenčními vyšetřovacími metodami neodhalili jinou příčinu onemocnění močových cest (např.infekci, kameny, nádory,…). Kočky trpící tímto onemocněním častěji močí (následek bolestivosti moč.měchýře) a v moči mívají krev. Příznaky u koček, které nemají ucpanou močovou trubici obvykle vymizí během několika dní až týdnů, bez ohledu na léčbu. Takže většina léčebných pokusů směřuje k zabránění opětovného výskytu příznaků.
Byly zaznamenány určité podobnosti mezi FIC a onemocněním močového měchýře u lidí zvaného intersticiální cystitida. V současné době se provádí studie, které pátrají, zda problém u lidí a koček je totožný a zda léčba používaná u lidí pomůže i kočkám. U lidí předchází výskytu problému často stresující událost a zdá se, že stres hraje významnou roli i u koček. Kromě výše uvedených stresorů se uplatňuje i změna krmiva, podestýlky v toaletě, nový člen rodiny, či nové zvíře v domácnosti. Modifikace životního prostředí (poskytnutí bezpečného, čistého místa na močení, možnost hry a klidné místo na odpočinek) může redukovat stres a snížit závažnost a četnost výskytu epizod FIC. S filozofií redukce stresu přichází i moderní přípravky pro léčbu poruch chování- feromonální přípravky. Obohacení prostředí o druhově specifické feromony vede ke zklidnění a je bezpečné pro kočku i lidi v domácnosti.
Protože epizodu FIC může způsobit i změna krmení, dieta kočky by měla zůstat stejná co do složení i četnosti krmení. Existuje mnoho diet, používaných pro prevenci onemocnění močových cest. Tyto diety snižují pravděpodobnost ucpání močové trubice, ale není prokázána jejich účinnost při snižování frekvence výskytu zánětlivých stavů. Přesto jsou ve vybraných případech doporučitelné (problém však zcela neřeší).

2.Urolitiáza (močové kameny)
4b.jpg
Další možnou příčinou FeLUTD jsou urolity, což jsou kamínky složené z různých minerálů vznikající za různých patologických stavů v močovém aparátu kočky. Kočky mohou vykazovat stejné příznaky jako výše uvedené u FIC. Pro diagnózu je obvykle potřebné RTG vyšetření a ultrazvuk. Léčba závisí na minerálním složení, obvykle je nutné chirurgické odstranění. Vysoce důležitá je následná prevence opětovného vzniku kamínků- postižení pacienti je mají tendenci vždy tvořit. Nejobvyklejší mineralogické typy u koček jsou struvit a oxalát (šťavelan) vápenatý.
Pro kočky se struvitovými kameny je vhodná speciální dieta, která je může v některých případech dokonce rozpustit. Pokud nedojde k rozpuštění, odstraňují se chirurgicky. Četnost výskytu těchto kamenů se snižuje, protože dnešní komerční kočičí diety jsou složeny tak, aby snižovaly pravděpodobnost jejich vzniku. Mají nižší množství hořčíku a podporují produkci kyselé moči, což je prostředí pro struvit nevhodné. V důsledku těchto opatření však narůstá množství kamenů z oxalátu vápenatého. Role diety je v tomto případě intenzivně studována.
Kameny z oxalátu vápenatého nemohou být rozpuštěny dietou. V některých případech je lze vypláchnout tzv.hydropropulzí v anestezii, většinou je nutná chirurgie. Při chirurgickém zákroku se přistupuje do břišní dutiny, otevře se močový měchýř a kameny se odstraní. Tento zákrok se nazývá cystotomie.

Obstrukce (ucpání) močové trubice
4c.jpg
Je to nejzávažnější a nejurgentnější stav v urologii!!! Pokud je močová trubice částečně nebo zcela ucpaná, život kočky je bezprostředně ohrožen! Je to nejvážnější komplikace FeLUTD. Obvykle tvoří ucpávku tzv.zátky, které jsou tvořené měkkým, stlačitelným materiálem, složeným z různého množství krystalků, buněk a bílkovinné substance podobné hlenu.
Kastrovaní i nekastrovaní kocouři mají vyšší riziko vzniku obstrukce, protože jejich močová trubice je užší a delší než u koček. Ucpaný kocour musí dostat IHNED odbornou pomoc! Pokud je odtok moči znemožněn ucpávkou, ledviny nemohou dále filtrovat z krve toxické látky a udržovat rovnováhu tekutin a minerálů v těle. Dochází k metabolickému rozvratu, bezvědomí a smrti. Úhyn je obvykle bezprostředně způsoben toxickým vlivem draslíku na srdeční sval a srdečním selháním. Čas od ucpání močové trubice do smrti je od 24 do 48 hodin. Bezprostřední a kvalifikovaná pomoc je tedy nutná.
Kočka s obstrukcí močové trubice se chová podobně jako jiné kočky s FeLUTD: pokouší se močit, neustále nutí, bolestivě naříká a vymočí nepatrné množství nebo žádnou moč. Postupně stále více naříká a upadá do apatického stavu.
Léčba obstrukce vyžaduje katetrizaci močové trubice (zavedení plastové trubičky a zprůchodnění močových cest), ale mnohdy jsou nutné i další postupy. Kromě komatózních pacientů v konečném stadiu je většinou nutná sedace nebo mírná anestezie. Většinou kanylujeme žílu a podáváme šetrná sedativa nitrožilně. Co nejrychleji je nutno močovou trubici zprůchodnit, pokud to nejde, odsajeme část moči punkcí močového měchýře. Pacient dostává infúzní léčbu. Po odstranění zátky poté léčba závisí na celkovém stavu pacienta. Pokračuje infúzní léčba pro korekci dehydratace a vyplavení přebytečného draslíku. Pro boj s infekcí jsou podávána antibiotika, v některých případech jsou nutné léky pro podporu funkce močového měchýře.
4d.jpg
Stav většinou vyžaduje několikadenní hospitalizaci pacienta.
Pokud se močová trubice opakovaně ucpává i přes správnou medikaci, je zapotřebí provést chirurgický zákrok zvaný perineální uretrostomie. Při tomto zákroku dojde k odstranění větší části penisu s nejužším průměrem močové trubice a všití zbytku močové trubice ke kůži, čímž vzniká otvor, kterým poté kocour močí. Zákrok je poslední možností, jak tento problém vyřešit. Mezi možné nežádoucí následky patří krvácení z chirurgického místa (většinou ne více než týden), zúžení otvoru ukládáním vaziva, močová inkontinence a vyšší riziko vzniku močové infekce.

Co mohu udělat doma pro zabránění dalších výskytů FeLUTD?
Menší část nešťastných koček, které onemocněly tímto onemocněním má v budoucnosti opakované obtíže (problémy s močením, opakované obstrukce). Naštěstí většina prodělá pouze 1 epizodu nebo mají velmi vzácně recidivu. Domácí péče je proto závislá na příčině FeLUTD a celkovém zdravotním stavu kočky. Některé kroky mohou napomoci snížit frekvenci výskytu problémů a závažnost a trvání potíží, pokud se přesto objeví:

1.Krmení menšího množství krmiva častěji během dne
2.Pro kočky tvořící struvit v močovém aparátu je vhodná dieta zabraňující tvorbě těchto krystalů. Komerčních diet je řada, rádi Vám poradíme.
3.Po celý den přístup k čerstvé pitné vodě.
4.Přístup k adekvátnímu množství toalet (vhodné je mít o jednu více, než je počet koček v domácnosti).
5.Umístit toalety v klidné, bezpečné oblasti domácnosti.
6.Udržovat toalety v absolutní čistotě.
7.Minimalizovat změny v denním rytmu, dispozici bytu apod.

Příznaky onemocnění dolních cest močových u koček
Nucení na močení
Časté a dlouhé pokusy o močení
Naříkání, vokalizace během močení
Časté olizování genitálií, bolestivost a dyskomfort v této oblasti
Močení mimo toaletu
Krev v moči

KOČKY S OBSTRUKCÍ VYKAZUJÍ PODOBNÉ PŘÍZNAKY, ALE NEVYMOČÍ ŽÁDNOU MOČ, NEBO JEN MINIMÁLNÍ MNOŽSTVÍ. OBSTRUKCE MOČOVÉ TRUBICE JE ABSOLUTNĚ KRITICKÝ STAV, VYŽADUJÍCÍ BEZPROSTŘEDNÍ VETERINÁRNÍ POMOC.