Jump to Navigation

Veterinární akupunktura

Kategorie:

Akupunktura je jeden ze způsobů léčby, který může veterinární lékař použít k léčbě Vašeho zvířete. Zjednodušeně řečeno je akupunktura ( acus- jehla, punctura- nabodávání) stimulace specifických bodů na těle umožňující měnit různé biochemické a fyziologické pochody s dosažením žádoucího efektu. Akupunktura je široce používána již 4000 let u lidí a také u zvířat. Stále je to nejpoužívanější léčebná metoda u jedné čtvrtiny světové populace lidí. V současné době je stále více používána také ve veterinární medicíně pro léčbu mnoha onemocnění. Není to všelék, ale ve správných indikacích velmi pomáhá.

Nejčastější otázky

1. Jaká onemocnění jsou ovlivnitelná akupunkturou?

Akupunktura tvoří můstek mezi interní medicínou a chirurgií. Klasická západní medicína ji využívá v případech, kdy medikamentózní léčba a chirurgie neúčinkuje nebo je kontraindikována kvůli možným vedlejším účinkům. V Číně je často používána jako první metoda volby před využitím konvenční léčby nebo chirurgie.

V praxi malých zvířat je používána zejména pro léčbu:
a) onemocnění pohybového aparátu
I. dysplasie kyčlí
II. artróza
III. onemocnění meziobratlových plotének
IV. dlouhodobé bolestivé stavy

b) kožní problémy
I. lízací granulom
II. sensorická neurodermatitida

c) neurologické problémy
I. traumatická poranění nervového systému
II. určité typy paralýzy

d) respirační onemocnění
I. kočičí astma

Celá řada dalších onemocnění je akupunkturou také ovlivnitelná.

2. Jak akupunktura funguje?

Akupunktura ovlivňuje všechny hlavní fyziologické systémy. Primárně působí prostřednictvím centrálního nervového systému a ovlivňuje pohybový aparát, hormonální a kardiovaskulární systém. Její účinek je širší než pouhé zmírnění bolestivosti. Jak působí závisí na onemocnění, které ovlivňujeme a použitých bodech. Akupunktura zvyšuje cirkulaci , způsobuje uvolnění mnoha neurotransmiterů (přenašečů signálu) a neurohormonů, např. endorfinů (přirozené opiáty, analgetika), uvolňuje svalové spasmy, stimuluje nervy, zvyšuje imunitní odezvu a má celou řadu dalších prospěšných efektů.
Je zajímavé zaznamenat, že podle čínské filosofie je nemoc nerovnováhou tělesné energie. Akupunkturní terapie je založena na vybalancování energetického toku a tím vyléčení zvířete.

Je to bolestivé? Jak bude mé zvíře reagovat?
Akupunktura je prováděna pomocí tenkých ocelových jehliček. Při zavádění jehly je mírně bolestivý průchod jehly kůží (mnohem méně než např.injekce při vakcinaci), jakmile je jehla v žádoucí lokalitě, většina zvířat relaxuje, často i usíná během léčby.

Je to bezpečné?
Jestliže je akupuntura praktikována kompetentní osobou, je to jeden z nejbezpečnějších způsobů léčby. Nežádoucí účinky jsou vzácné. Příležitostně se může stav pacienta přechodně zhoršit před následným zlepšením. Protože akupunktura podporuje vybalancování vnitřní energie organismu a nepoužívá žádné medikamenty a chemikálie, komplikace nevznikají.

Jak často se léčba provádí a jak dlouho trvá?
Léčba může trvat od 10 sekund do 30 minut, v závislosti na léčeném onemocnění a použité metodě. Existuje mnoho způsobů stimulace akupunkturních bodů, např. jehlami, elektroakupunkturou, aquapunkturou (injekce roztoku do bodu), pálením moxou (zahřívání bodu) stejně jako laserem. Pacienti jsou obvykle léčeni 1-3 krát týdně po 4-6 týdnů. Pozitivní odpověď na léčbu je často zaznamenána během prvních 4-6 léčebných kůr, někdy i dříve, v závislosti na léčeném onemocnění.