Jump to Navigation

Diagnostické možnosti

Kategorie:

Základem vyšetřovacího postupu je a vždy bude klinické vyšetření. Tj. využití vlastních smyslů pro pečlivou prohlídku pacienta. Předchází mu získávání anamnézy (tj. Vámi popsaný souhrn obtíží, pacientových návyků i jeho zdravotní minulosti).

Tato část je neméně důležitá, sdělte nám proto vše, co považujete z hlediska dalšího postupu za důležité. Při řešení závažných onemocnění nám mnohdy prohlídka, poslech a prohmatání pacienta nestačí. Přistupujeme tedy k dalším pomocným metodám.

Vyšetření krve

Velmi časté a vhodné v mnoha případech je vyšetření krve. Odběr malého množství je pro pacienta minimálně stresující a nebolestivý. Vyšetřením krve jsme schopni získat řadu velmi užitečných a zásadních informací.
diagnostika1.jpg

Krev se odebírá z žíly na končetině, pokud je pacient dlouhodobě hospitalizován a potřebuje infúzní terapii, odebíráme krev z jugulární žíly na krku, abychom „šetřili“ žíly na končetinách pro zavádění infúzních kanyl.
Odběru ani kanylaci nemusíte být přítomni, i Váš mazlíček se chová většinou klidněji, pokud je sám.

Naše pracoviště je vybaveno biochemickým, hematologickým a iontovým analyzátorem krve, výsledky tedy máme k dispozici do 10 minut po odběru.

Pro vyšetření některých speciálních ukazatelů zasíláme vzorky do akreditovaných veterinárních laboratoří. Výsledek máme k dispozici až za několik dní.

Rentgenologické vyšetření

Zdaleka nejvyužívanější zobrazovací metodou je rentgenologické vyšetření. K tomuto účelu je na našem pracovišti určena speciální místnost se stacionárním rentgenem.
diagnostika2.jpg

Rentgen používáme při diagnostice onemocnění kloubů, řešení zlomenin kostí, onemocnění páteře, onemocnění srdce a plic, ale i pro diagnostiku břišních patologií, onemocnění zubů, nosní dutiny, stanovení počtu plodů u fen a koček před porodem, v medicíně plazů a drobných savců.
Kontrastní RTG vyšetření je nezbytnou součástí vyšetření poruch trávicího traktu, močového aparátu, zjištění přesné lokalizace vyhřezlé ploténky před operací páteře apod.

Ke kvalitnímu a rychlému zpracování snímků používáme systém nepřímé digitalizace,který nám umožní zobrazení snímků v digitální podobě.

Sonografické vyšetření

Sonografické vyšetření (ultrazvuk) je užitečným pomocníkem při diagnostice břišních onemocnění, onemocnění srdce, ale např. i šlach a oka. Naše pracoviště je vybaveno novým a moderním ultrasonografickým přístrojem.
sono2.jpg

EKG

Pokud trpí Vaše zvíře onemocněním srdce doprovázeným poruchou srdečního rytmu, využíváme ke stanovení typu arytmie digitální EKG přístroj. EKG nám dále slouží k monitoringu pacientů během chirurgických zákroků.

Mikroskopické vyšetření

Mikroskop využíváme zejména pro velmi užitečné cytologické vyšetření (odběr vzorku jehlou, nátěr na sklíčko, obarvení, vyšetření pod mikroskopem- jsme takto schopni odlišit, zda je daný útvar zánětlivého nebo nádorového původu a někdy určit i typ nádoru). Další jeho využití je např. při posouzení kožních seškrabů (přímý záchyt kožních parazitů) a koprologickém vyšetření (detekce vajíček parazitů v trusu).
diagnostika4.jpgdiagnostika4a.jpgdiagnostika4b.jpg

Endoskopie a další diagnostika

Pro diagnostiku poruch průdušnice, jícnu, žaludku, tlustého střeva využíváme flexibilní endoskop Olympus. Pomocí tohoto přístroje se dá také např.vytáhnout kost zaklesnutá v jícnu nebo žaludku bez nutnosti chirurgického zákroku. Při vyšetření horních cest dýchacích či oblasti laryngu využíváme výhod rigidního endoskopu.

Z menších diagnostických přístrojů využíváme otoskop při vyšetření zvukovodů, oftalmoskop při vyšetření očního pozadí, refraktometr při vyšetření hustoty moči, glukometr pro stanovení krevního cukru.