Jump to Navigation

Gynekologie a porodnictví

Kategorie:
porodnictvi.jpg

Na našem pracovišti se snažíme poskytnout kompletní servis pro aktivního chovatele. Provádíme stanovení optimální fáze krytí na základě vaginální cytologie (stěry) případně s následným odběrem krve na progesteron. Stanovení březosti ultrazvukem (cca 25.den)

Řešení problematických porodů včetně chirurgické varianty – císařského řezu. Tento zákrok je prováděn ve velice šetrné inhalační anestezii s minimálním ovlivněním životních pochodů mláďat. V případě kritických případů nabízíme možnost hospitalizace se současnou infúzní terapií do stabilizace životních funkcí mláďat či feny. Samozřejmostí je poradenství ohledně porodu a následného odchovu mláďat. Na tuto problematiku se na našem pracovišti specializuje Martin Jehlička.