Jump to Navigation

Oftalmologie

Kategorie:
oftalmo.jpg

V diagnostice očních onemocnění využíváme oftalmoskopii pro posouzení očního pozadí, sklivce i čočky, fluoresceinové barvení pro posouzení defektů rohovky, Schirmerův test pro diagnostiku produkce slz, Schiötzův tonometr pro změření nitroočního tlaku při podezření na zelený zákal. Provádíme řadu chirurgických postupů při řešení onemocnění víček, spojivky a rohovky. Oftalmologické problematice se věnuje Kateřina Skalová.